Skip links

Vann og miljøteknikk

VA-anlegg til bolig, næring og det offentlige

Park & Anlegg er gode på rør. Vi leverer komplette VA-anlegg og tilbyr et stort spenn av rørtyper og rørsystem. Våre rørleggere har rutinen og utstyret som trengs for en trygg og varig leveranse, uansett om du skal anlegge nytt eller det er behov for en oppgradering av eksisterende anlegg.

Vi tar oss av ny infrastruktur på rør i nye boligfelt, hyttefelt eller på næringseiendommer, og vi rehabiliterer og fornyer gamle rørsystem. Vi har mye erfaring med kommunaltekniske anlegg og vi sørger for at avløp og rør fungerer som det skal for store oppdragsgivere som Statens Vegvesen. Dyktige fagfolk med godt utstyrte servicebiler har kompetanse på trykkavløp, plassbygde kummer og TV-kjøring på peiling av rørsystemer.

VA grøft Fredrikstad
Vann og miljøteknikk

Vi tar oss av infrastruktur på rør i nye bolig- og hyttefelt, næringseiendommer og fornyelser av gamle rørsystem.

Kontaktinfo

Trond V. Hansen
Avdelingsleder/Prosjektleder – Vann og miljøteknikk
Mobil: 902 01 357
E-post: trondh@park-anlegg.no