Skip links

Park prosjekt

Komplette uteområder

I parkavdelingen vår er 45 dyktige anleggsgartnere klare til å skape og vedlikeholde grøntområder.  Vi lager komplette grøntanlegg til store og små prosjekter, og kan sørge for å holde det pent i etablerte hager, parker og uteområder.

Våre anleggsgartnere behersker både «sten og plen», slik at vi kan sørge for hele uteområdet – med stenlegging, kantsten, trapper og skiferplattinger, så vel som plen, hekk, trær og blomsterbed. For idrettslag legger vi kunstgress og tartandekke med løpebaner, sammen eller hver for seg, og vi bygger sykkelbaner og skateanlegg.

Hva kan vi gjøre for deg?

Utemiljø Tindlund park
Park prosjekt

Fra komplette grøntanlegg til rekreasjonsområder og idrettsanlegg

Kontaktinfo

Jon Olsson
Avdelingsleder/Prosjektleder – Park prosjekt
Mobil: 469 20 997
E-post: jon@park-anlegg.no

Michael Havsen
Driftskoordinetor Park
Tlf: 901 02 032
E-post: michael.havsen@park-anlegg.no

Utemiljø park anlegg