Skip links

Geomatikk

Geomatikk

Måleekspertene i Geomatikk-avdelingen har mange års erfaring med anleggsarbeid. De er med fra starten på et prosjekt helt til sluttoppgjøret er gjort. Med grundige utregninger av areal og volum sørger de for presise kalkyler allerede før anleggsarbeidene starter.

Riktig avregning av volumer ved graving, sprengning og stor presisjon på masseberegning er en utfordring. Våre fagfolk bruker GPS, totalstasjon (når det kreves millimeterpresisjon) og droner når de planlegger anleggsområdet, og kan med digitale tegneverktøy beregne hvor mye masser som må flyttes inn eller ut av prosjektet. Våre Geomatikere har lang erfaring med stikning for bygg- og anleggs prosjekter.

Park & Anlegg var en av de første entreprenørene i landet som begynte med maskinstyring på gravemaskiner og har idag over 50 gravemaskiner med GPS maskinstyring. Våre geomatikere følger opp med opplæring av maskinførere og lager data til maskinstyringen for de forskjellige prosjektene. Dette gjør oss svært effektive, og bidrar til en veldig god infrastruktur og fremdrift i anleggsarbeidet.

Våre rørleggere er også utstyrt med hver sin GPS rover for innmåling av rør og ledninger som legges i bakken. Geomatikerne importerer disse og lager asbuilt-tegninger når VA-anlegget er ferdig.

Våre Geomatikere jobber primært mot Park & Anleggs egne prosjekter, men tilbyr også oppdrag for eksterne kunder som ønsker hjelp med innmåling, utsetting, masseberegninger, dronescanning og dronebilder.

Vi har blant annet levert  dokumentasjon og masseberegninger med drone for Norsk Gjenvinning, Skolt Pukkverk, Solli Miljøpark, Movar IKS med flere.

Geomatikk

Grundige utregninger av areal og volum sørger for presise kalkyler i alle prosjektets faser.

Kontaktinfo

Martin Karlsson
Fagleder – Geomatikk
Mobil: 917 10 286
E-post: martin@park-anlegg.no

Landmåler Leica gps
Leica Icon gps