Skip links

Verket Moss

Verket

Samarbeidsprosjekt for Statkraft Varme AS som Park & Anlegg også tidligere har jobbet mye for i forbindelse med utvikling av fjernvarme og fjernkjøling i Moss og Ås.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Kynningsrud Fundamentering AS, Thommassen Mekaniske AS, ØPD AS, Nordic Crane og Brødrene Dahl.

Fakta om prosjektet

Prosjektets oppdrag er påkobling til eksisterende fjernvarme og fjernkjøling ved Moss mølle ved og bla krysse Mosseelva med rør slik at eiendomsutviklingen på Rabben kan ta i bruk denne infrastrukturen.

Dette prosjektet spenner over flere fag og innebærer blant annet spunting, stålkonstruksjoner, graving under vann, arbeidsdykking, nedsenkning av konstruksjoner i vann ved bruk av mobilkran, spesialtransport og tradisjonell graving av landgrøfter.

Park & Anlegg fokus

Ytre miljø er en vesentlig del av prosjektet da grunnen vi arbeider i er forurenset og mye av massene må kjøres til godkjent deponi. Det stilles også strenge krav til måling og dokumentasjon av arbeidene i og ved elven.

Arbeidene foregår tett inntil jernbanen slik at tett dialog og koordinering med Banenor og Spordrift har vært helt nødvendig.

Prosjektdato

Første kvartal 2020

Kontraktsum

6 mill

Prosjektleder

Trym B. Tangen

Fagområder

Grunn, VMT, Konstruksjoner, Geomatikk

Byggherre

Statkraft Varme AS

Sjøledning Moss verket