Skip links

VA Råbekken

Ny etappe for ringledning rundt Fredrikstad by

Park & Anlegg er igang med ny etappe av ringledningen rundt Fredrikstad by. Etappen strekker seg fra vannverket til sammenkobling mot eksisterende ledning i evjebekkveien på andre siden av Fv. 109. Tidligere har vi hatt etappen fra vannverket til 3 dam.

Fakta om prosjektet

Oppdraget gjelder oppgradering av eksisterende ledningsnett i omkringliggende områder som blir berørt av den nye ledningstraseen. Ledningsdimensjonene omfatter i hovedsak Ø900 mm vannledning, Ø710 mm vannledning, Ø500 mm vannsledning samt diverse ledninger for avløp til spillvann og overvann. Det er beregnet ca 3000 meter med grøfter totalt og skal bla. krysse Fv. 109. Vegene som berøres blir oppbygd med nytt bærelag og asfalt, i tillegg skal det settes opp nye lysmaster.

Det skal i tillegg plassbygges to stk ventilkammer i to etasjer på anlegget, et ved Råbekksvingen og et på Evje. Byggene skal hovedsakelig bygges i plasstøpt betong, tre og stål, med murt teglsteinsforblending på ytre fasader og kranbaner under taket.

Prosjektdato

Okt. 2019 – Jun. 2021

Kontraktsum

66 MNOK

Prosjektleder

Jack Valleraune

Fagområder

Grunn, VMT, Konstruksjoner, Geomatikk

Byggherre

Fredrikstad Kommune, Cowi

VA Prosjekt Fredrikstad
VA grøft Fredrikstad
600x600pix_VA_Rolvsoy_Park&Anlegg_2
600x600pix_VA_Rolvsoy_Park&Anlegg_5
600x600pix_VA_Rolvsoy_Park&Anlegg_6
600x600pix_VA_Rolvsoy_Park&Anlegg_7