Skip links

Tribunen T1 Moss

Tribunen Moss

Park & Anlegg utfører grunnarbeider og leverer VA-anlegg til de nye leilighetene i prosjektet Tribunen som bygges på Høyda ved Melløs stadion i Moss.

Fakta om prosjektet

Tribunen er et spennende prosjekt fordelt på flere seksjoner og bygg. Prosjektet ligger vestvendt og solrikt på den høyeste tomten i Moss med kort avstand til både sentrum og offentlig kommunikasjon med buss og tog.

  • Kontrakt nr. 1:  Omfatter vann- og avløpsarbeider i byggetrinn 1. Park & Anlegg står for legging av stikkledning til  alle bygg, drenering og overvannshåndtering. Vi legger også om ca. 180 meter med kommunal vannledning (VL) og overvannsledning (OV).
  • Kontrakt nr. 2 – Omfatter grunnarbeider for ett tårnhus og to langhus i byggetrinn 1. Disse bygges over felles parkeringskjeller. Det skal lastes ut rundt 10.000 m3 med masse og avrettes i overkant av 3.000 m2 med gulv. Park & Anlegg skal også utføre tilbakefylling mot vegger med stedlige masser.

Les mer om prosjektet på: https://tribunen.no/

Prosjektdato

Oktober 2020

Kontraktsum

6,8 mill

Prosjektleder

Petter Skår

Fagområder

Grunn, VMT,  Geomatikk

Byggherre

Metacon