Skip links

Tindlund Park

Tindlund Park

Leilighetsprosjekt mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt.

Fakta om prosjektet

Park & Anlegg har kontrakten med grunnarbeider for alle de nye blokkene som bygges på Tindlund Park. I tillegg til grunnarbeidene har vi også alle utomhus og overflate-arbeider utvendig for blokkene, samt etablering av ny gang og sykkelvei og ny innkjøring til feltet.

Fra før av har vi også hatt alle arbeidene med de nye boligene for Blink Hus som ligger inntil.

Prosjektdato

Januar 2018 – Januar 2019

Kontraktsum

Ca 25 MNOK

Prosjektleder

Jack Valleraune

Fagområder

Park og grunnarbeider

Byggherre

Over Skår AS