Skip links

Sykkelhotell Rosenholm

Sykkelhotell under broen på Rosenholm i Oppegård kommune

For å få innbyggerne til å sykle mer har Oppegård kommune gitt syklistene et trygt og vakkert sted å parkere tohjulingen. Sykkelhotellet vant også DOGA (Design og arkitektur Norge) merket 2019-

Fakta om prosjektet

Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er plassert under Rosenholmbrua. Rosenholm jernbanestasjon ligger i sone 1 og er mye brukt både av dem som ønsker å kjøre bil til stasjonen, og av dem som vil spare en sone på månedskortet.

Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte. Anlegget knytter seg til eksisterende infrastruktur i området via gangveier og ramper. Material- og fargebruken reflekterer jernbanens estetikk og annen materialbruk i området.

Prosjektet er finansiert av Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune og Bane nor i samarbeid. Det er også gitt tilskudd til prosjektet fra ordningen Tilskudd til fremme av økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner.

Andre involverte i prosjektet

Byggetek as v/ Kenneth Edvardsen, RIB
Sweco Norge AS v/ Håvard Lockert, RIE
Euroweld, stål- og glassarbeider
Storm elektro, Sarpsborg, elektro og belysning
Oppegård kommune, byggherre
Oker Arkitektur as v/ Per Morten Josefson

(Foto: Espen Grønli)

Prosjektdato

Ferdig vår 2019

Kontraktsum

XX MNOK

Prosjektleder

Morten Seim

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner

Byggherre

Akershus fylkeskommune og Bane nor

Sykkelhotell_Rosenhom_Vinner_DOGA_prisen_Park&Anlegg_2
Sykkelhotell_Rosenhom_Vinner_DOGA_prisen_Park&Anlegg_3
Sykkelhotell_Rosenhom_Vinner_DOGA_prisen_Park&Anlegg_
Sykkelhotell_Rosenhom_Vinner_DOGA_prisen_Park&Anlegg_4
Sykkelhotell_Rosenhom_Vinner_DOGA_prisen_Park&Anlegg_5