Skip links

Sykkelhotell Rosenholm

Sykkelhotell under broen på Rosenholm i Oppegård kommune

For å få innbyggerne til å sykle mer har Oppegård kommune gitt syklistene et trygt og vakkert sted å parkere tohjulingen. Sykkelhotellet vant også DOGA (Design og arkitektur Norge) merket 2019-

Fakta om prosjektet

Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er plassert under Rosenholmbrua. Rosenholm jernbanestasjon ligger i sone 1 og er mye brukt både av dem som ønsker å kjøre bil til stasjonen, og av dem som vil spare en sone på månedskortet.

Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte. Anlegget knytter seg til eksisterende infrastruktur i området via gangveier og ramper. Material- og fargebruken reflekterer jernbanens estetikk og annen materialbruk i området.

Prosjektet er finansiert av Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune og Bane nor i samarbeid. Det er også gitt tilskudd til prosjektet fra ordningen Tilskudd til fremme av økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner.

Andre involverte i prosjektet

Byggetek as v/ Kenneth Edvardsen, RIB
Sweco Norge AS v/ Håvard Lockert, RIE
Euroweld, stål- og glassarbeider
Storm elektro, Sarpsborg, elektro og belysning
Oppegård kommune, byggherre
Oker Arkitektur as v/ Per Morten Josefson

(Foto: Espen Grønli)

Prosjektdato

Ferdig vår 2019

Kontraktsum

XX MNOK

Prosjektleder

Morten Seim

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner

Byggherre

Akershus fylkeskommune og Bane nor

Sykkelhotell Roenholm
Sykkelhotell Roenholm
Sykkelhotell Roenholm
Sykkelhotell Roenholm
Sykkelhotell Roenholm