Skip links

Sykkelhotell Ås

Nytt sykkellhotell i Ås

Park & Anlegg utførte prosjektet i en totalentreprise. Sykkelhotellet ble bygget i stål med fasadeplater av cortenstål med utskårne mønster, beplantning, samt opparbeidelse av uteområdet med steinsetting. Bygget har et sammenhengende takoverbygg med to innendørs sykkelparkeringer i hver ende, med plass til ca. 382 sykler.

Fakta om prosjektet

Ved utførelse av arbeid i nærhet til både høyspent og jernbane så stilles det store krav til sikkerhet samtidig som man skal sikre brukervennligheten for 3. person. God planlegging og samspill med høyspentvakt og sikring av anleggsområdet var meget viktig. Det ble i tillegg benyttet utstyr med korrekt høyde- og sektorbegrensning på maskiner og utstyr ved utførelse av arbeidene.

Prosjektdato

Juni 2021

Kontraktsum
Prosjektleder

Ole-Christian Granholt

Fagområder

Grunn, Sprengning, Geomatikk, Bygg/ Konstruksjoner

Byggherre

Bane Nor

Sykkelhotell Ås2
Sykkehotell Ås
Sykkelhotell Ås3