Skip links

Sørby Utleie

Sørby Utleie

Tittel til prosjektet

En mer utfyllende tekst om prosjektet.

Prosjektdato

Januar 2018 – Januar 2019

Kontraktsum

XXX MNOK

Prosjektleder

Jack Valleraune/Morten Seim

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX