Skip links

Skoglundkollen – Son – Boligfelt

Follobanen

2 mil jernbanetunnel = Nordens lengste tunnel og to løp.

Prosjektet omfatter riving av 7 stk eksisterende hytter, opparbeidelse av ca 850 vei med vann og avløp opp til kommunal standard. Dette skal tilkobles kommunalt Vva infrastuktur. Prosjektet hadde oppstart høsten-18 og er forventet avsluttet våren 20.

Fakta om prosjektet

Grunnarbeider for nytt boligfelt

Prosjektet omfatter riving av 7 stk eksisterende hytter, opparbeidelse av ca 850 vei med vann og avløp opp til kommunal standard. Dette skal tilkobles kommunalt Vva infrastuktur.

Park & Anlegg fokus

Grunnarbeider for nytt boligfelt

Park & Anlegg har fått jobben med grunnarbeider for nytt boligfelt på Skoglundkollen i Son kommune for ABC-Hus. Vi skal også gjøre grunnarbeid for 31 boenheter samt betongarbeid for 2 stk parkeringskjellere på totalt ca 1500m2.

Området består av vegetasjon samt mye fjell som skal sprenges og planeres ut til tomter og vei.

Prosjektdato

Høsten 2018 – Våren 2020

Kontraktsum

35 MNOK

Prosjektleder

XXX

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX