Skip links

Skjønhaug – Gang- og sykkelvei

Skjønhaug – Gang- og sykkelvei

Ny gang og sykkelvei på 1300 meter

Gang og sykkelveien skal etableres på vestsiden av RV 22 og vil sikre myke trafikanter fra og ferdes på RV 22 som har en hastighet på 80km. Park & Anlegg har fått i oppdrag og etablere ca 1300m ny gang og sykkelvei samt nytt VA, kabel og lysanlegg fra Skjønhaug til Løkenveien.

Fakta om prosjektet

Sikring av myke trafikanter

Gang og sykkelveien skal etableres på vestsiden av RV 22 og vil sikre myke trafikanter fra og ferdes på RV 22 som har en hastighet på 80km. Det skal også etableres 1 nytt busstopp samt fotgjengerovergang. Det skal lages ny støttemur ved kirkeveien 51 på 60-70m av typen L-mur i betong. I starten av anlegget, ved gokartbanen skal det kjøres styrt boring under veien for og få frem nytt vann og avløp.

Park & Anlegg fokus

Ny gang- og sykkelvei

Park & Anlegg har fått i oppdrag og etablere ca 1300m ny gang og sykkelvei samt nytt VA, kabel og lysanlegg fra Skjønhaug til Løkenveien.

Prosjektdato

November 2018 – Juni 2019

Kontraktsum

11 MNOK

Prosjektleder

Trond Vegard Hansen

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX