Skip links

Ski Magasinpark

Magasinparken i Ski

Vei, vann og avløp til Magasinparken i Ski

Park & Anlegg AS skal fra våren 2019 til våren 2020 opparbeide vei, vann og avløp (VVA) til det spennende nye boligprosjektet Magasinparken i Ski. Byggherre er SOLON Eiendom ASA. Magasinparken ligger i Ski vest og er et boligprosjekt som på sikt vil utgjøre ca. 500 boliger samt barnehage og andre kulturelle tilbud.

Fakta om prosjektet

Eneste bilvei

Veien som skal bygges blir eneste bilvei inn på området. I denne veien skal også vann, avløp og øvrig infrastruktur for hele boligområde ligge.

Park & Anlegg fokus

Det skal til sammen bygges 915m med VVA til kommunal standard med tilhørende veilys og kantstein i granitt. Prosjektet vil huse to stk. gravemaskiner med belter i størrelse 20-25 tonn og en dumper. Park & Anlegg AS skal opparbeide Vei, Vann og Avløp (VVA).

Prosjektdato

Mai 2019 – Mai 2020

Kontraktsum

14 MNOK

Prosjektleder

Trym Bråthen Tangen

Fagområder

Park og VMT

Byggherre

Solon Eiendom, Ski Kommune