Skip links

Sandbakken – Rokke – Stasjonsbyen

Sandbakken – Rokke – Stasjonsbyen

Tittel til prosjektet

En mer utfyllende tekst om prosjektet.

Prosjektdato

xxx

Kontraktsum

XXX MNOK

Prosjektleder

Jan Inge Nordenhaug

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX