Skip links

Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund

Konstruksjon av broer og frosketunell på Rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund

Etter drøyt 2,5 år med anleggsarbeider ble 5,1 kilometer rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund åpnet i desember 2015. Strekningen mellom Isakveien i Lillestrøm og Garderveien i Fet kommune har en ÅDT på over 20.000 kjøretøyer og er kjent for sine lange køer i rushtiden. Det er derfor en meget etterlengtet firfeltsvei hovedentreprenøren Park & Anlegg AS har bygget.

Prosjektleder Arne Stenerud i Statens vegvesen er fornøyd med både gjennomføringen av prosjektet og kvaliteten på veianlegget. Han trekker frem trafikken som hovedutfordringen i prosjektet, men han mener de har grunn til å være tilfreds med måten de har klart å bygge ny vei samtidig som tusenvis av kjøretøy har passert anlegget daglig.

– Dette er en av de mest trafikkerte riksveistrekningene i landet og det har ikke vært omkjøringsmuligheter. Derfor har trafikken gått gjennom anlegget under hele byggeperioden forteller Stenerud.

Gode tilbakemeldinger

I forbindelse med åpningen av veistrekningen kunne Stenerud fortelle at prosjektet har fått mange gode tilbakemeldinger fra både trafikanter og naboer.

– Vi er spesielt fornøyd med at Park & Anlegg har fulgt de pålegg som er gitt i forhold til ryddig arbeidsområde, ivaretakelse av de myke trafikantenes fremkommelighet og restriksjonene på arbeidstiden, sa Stenerud, ifølge Statens vegvesen nettsider.

Jack Valleraune i Park & Anlegg mener også trafikken har vært den desidert største utfordringen. Han sier til Byggeindustrien at de i prosjektet har lært utrolig mye om trafikkavvikling og trafikkomlegging.

– Vi har løst trafikkavviklingen ved en rekke trafikkomlegginger underveis og vi har også utført en del nattarbeid for å gjøre dette så smertefritt som mulig for trafikantene, forteller Valleraune.

Frosketuneller

Stenerud i Statens vegvesen mener prosjektet er et godt eksempel på at veibygging kan være så mangt. Han forteller at strekningen går gjennom et spesielt og rikt naturområde. Prosjektet har derfor et omfattende program for ytre miljø, og de har forholdt seg til en rekke miljøkrav knyttet til blant annet hekkende fugler, gytende fisker og edelløvskog. Men skapningen som kanskje har fått mest oppmerksomhet i prosjektet er den truede spissnutefrosken.

– Frosken har tilfeldigvis sitt vinteropphold på den ene siden av veien og sommeropphold på den andre. Vi har derfor bygget seks kulverter for amfibier, opplyser Stenerud. Han sier videre at kulvertene, på grunn av veibredde og påkjøringsramper, måtte være 40 meter lange og det måtte også være lys gjennom hele.

– For å sikre lys gjennom kulvertene er de 1,75 meter breie og 1,25 meter høye. Vi har også laget et spesielt froskegjerde som skal lede frosken til kulvertene og ikke over veien, opplyser Stenerud.

Han tilføyer at de også kommer til å sette opp flaggermuskasser i et forsøk på å lokke tilbake en flaggermuskoloni som ble borte da de måtte rive en bru i prosjektet.

Jack Valleraune i Park & Anlegg kan bekrefte at det har vært et med mange miljøkrav og spesielle elementer.

(Kilde: Byggindustrien – Les mer her: http://www.bygg.no/article/1259086)

Nominert til årets anlegg 2015

I kategorien anlegg ble prosjektet RV. 22 Lillestrøm – Fetsund nominert til årets anlegg i 2015.

Prosjektdato

Ferdig vår 2015

Kontraktsum

446 MNOK

Prosjektleder

Johann Bernhard Stenrød

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner

Byggherre

Statens Vegvesen

RV_22_Lillestrøm_Fetsund_Park&Anlegg_10
Park_&_Anlegg_miljofyrtarn_Priser2
RV_22_Lillestrøm_Fetsund_Park&Anlegg_
RV_22_Lillestrøm_Fetsund_Park&Anlegg_8
RV_22_Lillestrøm_Fetsund_Park&Anlegg_9