Skip links

Rudskogen Motorsenter

Utvidelse av bane fra 1,9 til 3,3 km

Prosjektet omfattet utvidelse og oppgradering av eksisterende asfaltbane, inkludert bygninger og tribune. Byggingen var delt i to faser: Første fase;  banebyggingen ferdigstilt juni 2011.
Andre fase;  bygging av tribuner og bygg ferdig juni 2012.

Fakta om prosjektet

Med unntak av startstrekket har banen blitt 12 meter bred hele veien. Startstrekket er 15 meter bredt. Ansvarlig for anlegget er Rakkestad Motorpark AS. Dette selskapet eies av Rakkestad kommune, Borg MC Klubb, lokale NAF- og KNA-klubber, samt Rudskogen Motorsenter. Utbyggingen hadde en investeringsramme på 50 millioner kroner, og ble finansiert av Kulturdepartementet (17 millioner), Østfold fylkeskommune (4,25 millioner kroner) og Rudskogen Motorsenter med sponsorer (28,75 millioner).

Banen er tegnet av Herman Tilke, en tysk banearkitekt, anerkjent i motorkretser over hele Euorpa.

Prosjektdato

Ferdig vår 2011

Kontraktsum

50 MNOK

Prosjektleder

Rune Navestad

Fagområder

Grunn, VMT, Geomatikk

Byggherre

Rudskogen Motorsenter AS

Gravemaskin Rudskogen motorsenter
600x600pix_Rudskogen_Motorsenter_Park&Anlegg_7
600x600pix_Rudskogen_Motorsenter_Park&Anlegg_5
600x600pix_Rudskogen_Motorsenter_Park&Anlegg_8
Gravemaskin og dumper Rudskogen