Skip links

Pretec

Pretec

Grunn og utomhusarbeider for nytt produksjons og administrasjonbygg.

Park & Anlegg har jobben med grunn og utomhusarbeider for nytt produksjons og administrasjonsbygg for Pretec på Holteskogen Næringsområde på Kampenes, Ise.

Prosjektdato

Januar 2018 – Januar 2019

Kontraktsum

Ca 10 MNOK

Prosjektleder

Jack Valleraune

Fagområder

XXX

Byggherre

Ove Skår AS/Pretec

Bygg og områder ferdig opparbeidet.
Stor jobb: Slik så det ut i 2017
Bygg og områder ferdig opparbeidet.
Stor jobb: slik så det ut i 2017