Skip links

Ørje Trafo

Ørje Trafo

Nytt trafobygg

Park & Anlegg har fått i oppdrag og bygge nytt trafobygg for Hafslund Nett AS på Ørje Brug. Arbeidene består av utgraving av byggegrop for nytt trafobygg.

Fakta om prosjektet

Byggegrop ca 25 cm lavere enn vannstanden i Halden kanalen

Arbeidene består av utgraving av byggegrop for nytt trafobygg. Byggegropen blir ca 25cm lavere enn vannstanden i Halden kanalen som går ca 13m unna, så det er viktig at kjellerdelen på bygget er ferdig til før evt vårflom med frykt for vann i byggegropen. Videre skal det forskales 8m høye vegger over kjellerdelen og etableres skråtak. Bygget skal forblendes med teglsten of ha samme stil som resten av Ørje Brug.

Prosjektdato

Januar 2019 – 30. August 2019

Kontraktsum

8 MNOK

Prosjektleder

Morten Seim

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner, Geomatikk

Byggherre

Hafslund Nett AS