Skip links

Flexit Ørje

Utvidelse av Flexit sitt anlegg i Televeien 15 i Ørje

Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av nye kontorer i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende opparbeidelse av utomhus med teknisk infrastruktur.

Fakta om prosjektet

Det skal oppføres et nytt høylager på ca. 3.000 kvadratmeter med lasterampe som et tilbygg/ utvidelse av eksisterende lager. Det skal installeres et Movolager (mobilt pallesystem) i deler av tilbygget på ca. 1.000 kvadratmeter og solceller på taket

Prosjektdato

Q4 2023/Q1 2024

Kontraktsum

81 MNOK

Prosjektleder

Fredrik Johander

Fagområder

Grunn, Sprengning, VMT, Geomatikk, Transport, Bygg/ Konstruksjoner

Byggherre

Flexit Eiendom AS

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde