Skip links

Skolt Næringspark

Skolt Næringspark

Utbygging av ca 700 meter vei å g-s vei til Skolt Næringspark, inkl vann og avløp, sedimenteringsbassen og rentvannsbassen. Arbeidene omfatter også levering og montering av en 20 meter lang prefakrikert kulvert med vingemurer. Dette for og ivareta turstien som går igjennom området.

Prosjektdato

Januar 2019 –

Kontraktsum

18 MNOK

Prosjektleder

Petter Skår

Fagområder

Grunn, VMT, Konstruksjoner, Geomatikk

Byggherre

Skolt