Skip links

MCDC IKEA Vestby

Nytt sentrallager på Stormåsen i Vestby – MCDC IKEA Vestby

Det er med stolthet og glede at vi igjen har blitt valgt som samarbeidspartner til A Bygg Entreprenør AS på nok et stort og spennende prosjekt. Park & Anlegg utfører i totalunderentrepriser både grunn, utomhus og parkanlegg, utvendige tekniske installasjoner, samt plasstøpte betongkonstruksjoner.

 

Fakta om prosjektet

IKEA skal bygge nytt lager som skal være et sentrallager for IKEA Norge med et fotavtrykk på ca. 44.000 kvadratmeter og et bruttoareal på ca. 48.000 kvadratmeter. Bygget har varierende gesimshøyde på de enkelte lagrene med største høyde på 30 meter og laveste på ca. 15 meter. En stor del av bygget vil inneholde automatiske lagerløsninger og i tillegg skal dette lageret fungere som lager for internettkunder.
Prosjektdato

Mai 2022

Kontraktsum

46 MNOK

Prosjektleder

Trym B. Tangen

Fagområder

Grunn, Sprengning, VMT, Geomatikk, Transport, Bygg/Konstruksjoner

Byggherre

Stormåsan AS

IKEA Vestby

Park & Anlegg bygger nytt sentrallager for IKEA på Stormåsan i Vestby

IKEA Oslo CDC - Illustrasjon SorVest
e41e174d09109ee38977e8e478ce46