Skip links

Hvalerveien

Hvalerveien

Samarbeidsprosjekt mellom Hafslund Nett og Statens Vegvesen på Hvaler

Park & Anlegg AS er godt i gang med byggingen av en 2,9 km lang kombinert føringsvei for høyspentkabler og fundament for den nye gang- og sykkelveien mellom Håholmen og Lerdalsveien på Vesterøy.

Fakta om prosjektet

Hafslund Nett i samarbeid med Statens Vegvesen

Det er Hafslund Nett i Samarbeid med Statens Vegvesen som er byggherre på prosjektet. De ønsker å erstatte de gamle høyspentkablene som nå går i luften med kabler som går i bakken. Samtidig bygger Statens Vegvesen fundamentet til den planlagte gang- og sykkelveien som skal ferdigstilles senere.

Park & Anlegg fokus

Høye krav til ytre miljø

Ved arbeid i og langs sårbare områder og kystnære strøk er det strenge miljøkrav. Det gjelder blant annet spesifikke krav til type arbeid som kan utføres og fylling av drivstoff på anleggsmaskiner i anleggsområdet. På grunn av fuglelivet og undervannsfaunaen (ålegress) i området har det vært føringer fra fylkesmannen om at om at løse steinmasser først kan tippes i sjøen fra 15. september.

Prosjektdato

Okt. 2019 – Jun. 2020

Kontraktsum

XXX

Prosjektleder

Trond Vegard Hansen

Fagområder

Grunn, VMT, Konstruksjoner, Geomatikk

Byggherre

Hafslund Nett og Statens Veivesen

CAT 966M hjullaster Hvaler