Skip links

Follobanen

Follobanen

2 mil jernbanetunnel = Nordens lengste tunnel og to løp.

Tirsdag 26.2.2019 kl 13.45 brøt de to enorme tunnnelboremaskinene Anna fra Klåppa og Magda fra Flåtestad ut av fjellskjæringen nord for Ski stasjon (TBM = tunnelboremaskin).

Park & Anlegg AS er stolte over å være en del av det enorme Follobaneprosjektet i samarbeid med OHL for byggherre Bane Nor.

Fakta om prosjektet

1.5 millioner reisende

Follobanen er en del av Intercity-prosjektet som er det største jernbaneprosjektet i Norge i nyere tid. 1,5 millioner kommer til å reise raskere og mer punktlig med dette på plass. Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 minutter til 11 minutter. Det vil være mulig å doble antall avganger.

Park & Anlegg fokus

Vi flytter fjell

Våre prosjektarbeider på Follobanen startet opp i feb 2016, med å flytte en million m3 løsmasser og fjell. Vi har flere delprosjekter under utførelse på Follobanen som pågår parallelt til 2020 / 2021. Våre flinke fagfolk står på hver dag og gjør en glimrende jobb iht. fremdriftskrav.

Prosjektdato

2016 – 2020/2021

Kontraktsum

XXX MNOK

Prosjektleder

Johann Bernhard Stenrød

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX

600x600pix_Follobanen_Park&Anlegg_5@2x
Utomhus Ski stasjon
600x600pix_Follobanen_Park&Anlegg_6@2x
Landmåler, geomatiker ski stasjon