Skip links

Brekke Kraftstasjon

Brekke Kraftstasjon

Park & Anlegg er i gang med nok et prosjekt for Hafslund Nett, denne gang på Brekke Kraftstasjon ved Brekke sluser i Halden. Dette er et spennende prosjekt som skiller seg ut ift. omgivelser og tilgjengelighet, her har alt av utstyr blitt løftet med kran over slusene.

Brekke Sluser er med sine fire slusekamre og løftehøyde på 26,6 meter, Nord-Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. På toppen av slusene ligger Brekke Kraftstasjon, hvor Park & Anlegg sammen med Kynningsrud Nordic Crane er med på å bygge om kraftstasjonen.

Fakta om prosjektet

Ombygging av to eldre trafoceller og erstatte to transformatorer fra 1950-tallet på ca. 30 tonn hver med nye transformatorer.

Arbeidet hadde oppstart 25. mai hvor gravemaskin, hjullaster og diverse utstyr ble løftet over slusene. Gravemaskinen etablerte midlertidig transportvei og oppstillingsplass for henholdsvis uttransportering av gammel transformator og plassering av jordspolecelle som må vike til fordel for nye og moderne transformatorer.

Med god planlegging, mye lirking og tålmodighet ble de gamle transformatorene fraktet ut gjennom hovedinngangen på kraftstasjonen.

Allerede 26. mai ble gravemaskinen og den første av to gamle transformator løftet tilbake over slusene og fraktet vekk med spesialtransport. Samtidig startet jobben jobben med å klargjøre cellen for den første av to nye og større transformatorer som er planlagt levert før sommerferien.

I september starter vi på tilsvarende jobb for den andre transformatoren.

Prosjektdato

Sommeren 2020

Kontraktsum
Prosjektleder

Morten Seim

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner

Byggherre

Hafslund Nett

Brekke Sluser

Brekke Sluser er med sine fire slusekamre og løftehøyde på 26,6 meter, Nord-Europas høyeste sammenhengende slusetrapp

Løft av anleggsmaskin: Ikke hver dag man ser flyvende anleggsmaskiner
Transport av masser: Alt av masser og utstyr heises over med kran.
Oppstillingsplass: Dette området skal traues ut. Trafocellen i bakgrunn.
Dronebilde: Brekke sluser