Skip links

Betongbygg/Peterson

Betongbygg/Peterson

Bygging av verdens mest moderne bølgepappfabrikk for Peterson i Halden.

PA er underleverandør for Betongbygg AS og skal ha grunnarbeider for Bygget samt VA og utomhus. Det blir mye sprenging for grøfter og fundamenter.

Ca 10 personer vil utføre maskinentreprenør-arbeidene som vil pågå frem til september 2019, da skal fabrikken åpne.
Fabrikken ligger helt inntil E6 i Svinesundparken, Halden kommune. Når fabrikken er ferdig vil bygget ruve 41 meter i været. Bygget vil romme en helt ny fabrikk inkludert ett helautomatisert lager.

Området Park & Anlegg AS skal opparbeide er på 53 mål, med et totalt byggeareal på 29.000 m2, og med en stor parkering og utomhusområder med ulike overflatedekker. Oppstart er sommeren 2018.

Prosjektdato

Sommeren 2018 – September 2019

Kontraktsum

16 mnok

Prosjektleder

Jack Valleraune/Morten Seim

Fagområder

XXX

Byggherre

XXX