Skip links

Årum bru på riksvei 22

Årum bru – Riksvei 22.

Park & Anlegg bygger ny bru og over E6 på Årum, RV 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Fakta om prosjektet

På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over E6 på Årum, RV 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg til ny bru skal det anlegges ny rundkjøring samt- gang og sykkelvei i vest og vei med “park and ride”-anlegg i øst. Bypakk Nedre Glomma er et samarbeidprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.

Prosjektdato

Ferdig Juni 2022

Kontraktsum

80 MNOK

Prosjektleder

Vegard Johansen

Fagområder

Grunn, Konstruksjoner

Byggherre

Statens vegvesen

Årum bru

Brua over E6 er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på Rv. 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6.

Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag Foto: Jarle Skoglund
DCIM100MEDIADJI_0789.JPG