Skip links

Park & Anlegg

Rask utvikling siden 1997

Park & Anlegg AS er en del av Luva Gruppen, og har en betydelig markedsandel og verdiskaping i vårt markedsområde på Østlandet.

Siden etableringen av Park & Anlegg AS i 1997 av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, har utviklingen gått raskt og vi har underveis bygd oss opp til å bli en av de virkelig store maskinentreprenørene i region Øst. 245 ansatte skapte i 2019 en omsetning på 720 mill kr.

Virksomhetene holder til i moderne lokaler ved E6 Sarpsborg, Sandesund syd, besøksadresse Sundløkkavn 73, siden des 2017. Verksted er lokalisert på Vister ved Grålum

Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for Statens Vegvesen, Bane Nor, kommuner på Østlandet, offentlige og private næringsvirksomheter. Våre fagområder er Grunnarbeid – Utemiljø – VMT – Bygg & Konstruksjoner – Vedlikehold.

Vår vekst og posisjon kan vi takke våre flinke kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder.

Våre verdier er:

TRYGG

STOLT

NYTENKENDE

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt Entreprenørskap, og vi setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Vi er blant de største lærlingebedriftene innen vår bransje, og har flest lærlinger i vår region.

Vi har en ledende posisjon i følgende markedssegmenter:
• Kommunaltekniske anlegg
• Grunnarbeid
• Vei
• Jernbane
• Eiendom
• Utemiljø
• Bruer og konstruksjoner
• Vedlikehold
• Ytre Miljø

Park & Anlegg AS er opptatt av kontinuerlig utvikling for å kunne jobbe bedre og smartere, i hht stadig større krav og strenge regler for god og sikker drift i vår bransje.
Vi satser på kunnskap, kompetanse og teamarbeid, samt markedets beste maskinpark, som vi anser som det viktigste grunnlaget for å skape flinke og motiverte medarbeidere for videre satsing innen våre markedssegmenter. Både nå og i fremtiden skal vi løse oppdragene for våre kunder på beste måte med høy grad av kundetilfredshet.

Likestillingsredgjørelse Park & Anlegg 2021

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Last ned vår likestillingsredgjøreplse under.