Skip links

Lærling

Lærling i Park & Anlegg

Park & Anlegg er en av regionens største lærling-bedrifter innen bygg- og anleggsfagene og vi tar inn nye lærlinger og lærekandidater hvert år.

Som lærling hos oss får du en egen fagleder og inkluderes i en fadderordning gjennom hele læretiden. Opplæringen er både variert og spennende, og den dekker alle kompetansemål i læreplanen. Vi tilbyr faglig dyktige mentorer, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve.

Sammen bygger vi varige verdier!

Park & Anlegg er selvstendig godkjent lærebedrift i disse seks fagene; Anleggsgartnerfaget, Anleggsmaskinførerfaget, ADK-rørlegger-faget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget og Betongfaget.

20221123_113611
kb1

Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve!
Terje H. Jakobsen – Lærling ansvarlig

Gå i lære i Park & Anlegg

Vi er selvstendig
godkjent lærebedrift i
disse seks fagene;
Anleggsgartner,
Anleggsmaskinfører,
Fjell- og bergverk, Vei-
og anlegg og Betong, ADK-rørlegger

Terje H. Jakobsen

Lærling ansvarlig

terje@park-anlegg.no
995 60 475

ADK-rørleggerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Planlegging og gjennomføring av rørinstallasjoner
 • Legging av vann- og avløpsrør, nedsetting og kobling av kummer
 • Utfylling av sjekklister i forbindelse med KS-dokumentasjon
 • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning
 • Grunnarbeid i anleggsfaget
Anleggsgartnerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper
 • Drift og vedlikehold av parker, hager, rekreasjons- og boområder og kulturlandskap
 • Behandling av jord, planter, stein, betong og tre
 • Natursteinsmuring
 • Arbeidsplanlegging
 • Bruk av maskiner og utstyr
Vei- og anleggsfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging, drift og vedlikehold av veier
 • Anleggs- og grunnarbeider
 • Arbeidsvarsling
 • Stikking og oppmåling
 • Anleggsarbeid, grunnarbeid og drift av anlegg
 • Vann- og avløp
 • Bruk av masseforflytningsmaskiner
Fjell- og bergverksfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Betjening av borerigg
 • Drift av knuseverk
 • Stikking og oppmåling
 • Boring og sprenging
 • Rensning og sikring av fjell
 • Bruk og vedlikehold av andre maskiner og utstyr
Anleggsmaskinførerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bruk av maskiner og avansert teknologisk utstyr
 • Masseforflytning og transport
 • Kommunalteknikk, vann- og avløpsanlegg
 • Grunnarbeid og veibygging
 • Nivellering og stikking
Betongfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Fundamentering, forskaling, armering
 • Utstøping av betong
 • Produksjon av betongelementer
 • Betongrehabilitering, branntetting og fuging

Ny lærling i betongfaget

 Møt vår nye betonglærling Tim Anders Gaup Belles Møt vår nye lærling i betongfaget Tim Anders Gaup Belles. Her ønsker avd. leder Bygg/konstruksjoner Raymond Nyborg ham velkommen. Tim kommer opprinnelig fra Kautokeino og har helt nylig flyttet sørover og bor nå på Greåker sammen med sin samboer. Samboeren hans arbeider som vekter og begynner studie [...]

Årets lærling 2022

Lærlingdag med kåring av “Årets lærling 2022” Hvert år avholder vi i Park & Anlegg lærlingdag for alle våre ansatte. Lærlingdagen er en dag hvor læring og motivasjon settes i fokus og alle våre 12 lærlinger samles for en innholdsrik dag på hovedkontoret vårt på Årum. Her har vi først litt faglig informasjon, denne gangen […]

3 nye lærlinger og alle jenter

Denne uken signerte vi lærekontrakt med 3 nye lærlinger og det spesielle denne gangen, er at alle 3 er jenter! Alle disse tre har vært en periode i utplassering hos oss og de har utmerket seg svært positivt. Vi vil med dette gratulere (fra venstre) Aurora Eidsgaard, Evelyn Sofia Eliassen og Thea Sofie Johansen Bråthe […]

Ny fagarbeider i Park & Anlegg

I dag kan vi gratulere Arllind Meminaj som fagarbeider i anleggsmaskinførerfaget. Han fikk karakteren Meget Godt Bestått. Vi gratulerer så mye Arlind har vært en foregangs person når det gjelder å arbeide aktivt for å lære seg norsk og han gir alltid sitt beste. Vi er STOLT av hå ha med på laget hos oss. […]

Park & Anlegg får være med på spennende studentprosjekt

Vi i Park & Anlegg er veldig glad for kunne få være bidragsyter til et veldig spennende skoleprosjekt. Da vi fikk spørsmål fra en gjeng unge fremadstormende ingeniørstudenter innenfor innovasjon og prosjektledelse om å være med å bidra med noen materialer til deres prosjekt, var vi ikke sene om å takke ja. Prosjektet deres var [...]

Vi gratulerer Kristian med fagbrev i fjell- og bergverks-faget

I dag kan vi gratulere Kristian Bach Bønøgård som fagmann i fjell og bergverk. Han fikk karakteren Meget godt bestått. Vi er veldig stolt av deg        

Landmåler Leica gps