Skip links

Om oss

Rask utvikling siden 1997

Park & Anlegg AS er en del av Luva Gruppen, og har en betydelig markedsandel og verdiskaping i vårt markedsområde på Østlandet.

Siden etableringen av Park & Anlegg AS i 1997 av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, har utviklingen gått raskt og vi har underveis bygd oss opp til å bli en av de virkelig store maskinentreprenørene i region Øst. 225 ansatte bidro i 2017 til en omsetning på 751 mill kr mot 696 mill. kr i 2016.

Vårt hovedkontor er sentralt plassert ved E6 i Sarpsborg. Besøksadressen er Sundløkkaveien 73. Vårt verksted er lokalisert på Bjørnstad næringspark ved Grålum.

Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for bla. Statens vegvesen, Bane Nor, diverse kommuner samt andre offentlige og private virksomheter.

Vår vekst og posisjon kan vi takke våre flinke kompetente medarbeidere for. De står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder.

Våre verdier:

Trykk, stolt og nytenkende

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt Entreprenørskap, og vi setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Vi er blant de største lærlingebedriftene innen vår bransje, og har flest lærlinger i vår region.

Vi har en ledende posisjon i følgende markedssegmenter:
• Kommunaltekniske anlegg
• Grunnarbeid
• Vei
• Jernbane
• Eiendom
• Utemiljø
• Bruer og konstruksjoner
• Vedlikehold
• Ytre Miljø

Park & Anlegg AS er opptatt av kontinuerlig utvikling for å kunne jobbe bedre og smartere, i hht stadig større krav og strenge regler for god og sikker drift i vår bransje.
Vi satser på kunnskap, kompetanse og teamarbeid, samt markedets beste maskinpark, som vi anser som det viktigste grunnlaget for å skape flinke og motiverte medarbeidere for videre satsing innen våre markedssegmenter. Både nå og i fremtiden skal vi løse oppdragene for våre kunder på beste måte med høy grad av kundetilfredshet.