Skip links

Ytre miljø

Fokus på ytre miljø

I våre prosjekter utfører vi blant annet grunnarbeid, bygger veier og andre konstruksjoner samt transporterer masse til og fra byggeplasser.

I forbindelse med arbeidsoperasjoner i disse fagene påvirker vi omgivelsene. Før vi starter et prosjekt og under prosjektets gang jobber vi aktivt med hvordan vi kan minimere vår påvirkning på ytre miljø.

Vårt Ytre Miljø arbeid omfatter massedisponering, rene og forurenset masse, vannhåndtering med rensing, sedimentering og prøvetaking, avfallshåndtering, prøvetaking med dokumentasjon, avfallsplaner, miljøsaneringsbeskrivelser og rivningsarbeid.

Ytre Miljø

Vi jobber med å
minimere
påvirkningen av ytre
miljø i våre prosjekter.

Massedisponering

God massedisponering er den faktoren som har størst påvirkning på Ytre Miljø i våre prosjekter. Med massedisponering menes hva vi skal gjøre med massene som genereres i prosjektene. Det er overskuddsmasser som skal kjøres bort, forurenset masse til behandling, prøvetaking og dokumentasjon. Rene og lett forurenset masse kan sorteres og behandles på egne anlegg. Vi arbeider kontinuerlig med etablering av egne mottaksanlegg/behandlingsanlegg, og deponier vi styrer selv.

Avfall

I alt arbeid genereres avfall. Vi lager egne avfallsplaner og miljøoppfølgingsplaner for arbeidene vi skal utføre. Sortering av avfallsfraksjoner i prosjektene gir oss gjenvinningsgrad som vi er pålagt å følge. Vi må dokumentere gjenvinningsgrad på minimum 82 % i alle arbeidene vi utfører. Dette gjelder også for rivearbeidene vi utfører.

Før vi starter et prosjekt og under prosjektets gang jobber vi aktivt med hvordan vi kan minimere påvirkningen på ytre miljø
Anniken Wiig – Miljørådgiver Park & Anlegg

Kvalitetscore Ytre miljø

Ytre miljø  pr. 30.06.23

Tomgangskjøring

Mål: Under 20% | Siste mnd: 35 | Hittil i år: 28

Hengerbruk

Mål: Over 50% | Siste mnd: 19 | Hittil i år: 38

Sorteringsgrad

Mål:  Over 85% | Siste mnd: 90 | Hittil i år: 90

Prosjekt under 20 km fra deponi

Mål: Over 80 | Siste mnd: 88 | Hittil i år: 89

Elektrisk sparkesykkel og elektrisk hoppetusse
Grunnarbeider gang sykkelvei Hvaler

Utslipp fra maskiner

Vi har en moderne maskinpark og de fleste av våre tyngre maskiner tilfredsstiller de strengeste kravene til utslipp etter Euro 6 standarden eller Steg 4 kravet for anleggsmaskiner. Vi jobber kontinuerlig med å redusere tomgangskjøring og måler hver måned dette og gir tilbakemelding til våre sjåfører på status.

Generelt

Vårt fokus på Ytre Miljø skaper gode og viktige holdninger internt i bedriften og vil også i mange tilfeller være med å øke kompetansen hos våre samarbeidspartnere og kunder.

Anniken Wiig

Rådgiver Ytre Miljø

anniken.wiig@park-anlegg.no
900 84 308

Miljøpolitikk for Park & Anlegg 

Last ned vår dokumentasjon

Miljørapport 2022

Last ned vår dokumentasjon