Skip links

Samfunnsansvar

God verdiskapning

Vi støtter lokal idrett og kultur.

Samfunnet vi jobber og bor i og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Park & Anlegg og næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning, og samfunnet er avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes. Vi i Park & Anlegg ønsker å bidra til begge deler, og foruten å prioritere det økonomiske aspektet av virksomheten vår, bidrar vi til lokalsamfunnet og våre omgivelser. Dette gjør vi bl.a. gjennom å støtte lokal idrett og kultur. Dette gjelder både topp- og breddenivå. Hvert år støtter vi også veldedige formål med pengegaver, dette kan være i forbindelse med jul eller i andre sammenhenger.

 

For henvendelser om sponsorat, send oss en mail ved å trykke her.

Park & Anlegg støtter lokalt

Det er god bærekraft i å støtte lokal idrett og kultur på topp- og breddenivå.

Varsle om kritikkverdige forhold

Har du opplevd kritikkverdige forhold, kan du varsle ved å følge denne linken.

Foto: Scanpix
Park & Anlegg - Drop-zone Sparta Amfi