Skip links

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

I Park & Anlegg er våre medarbeidere den viktigste ressursen – vi jobber derfor kontinuerlig med HMS-arbeidet.

Helse, miljø og sikkerhet er vår viktigste prioritering og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner innenfor dette området. Vi har sterkt fokus på å jobbe med bevisstheten til hver ansatt da det er her grunnlaget for god HMS legges.

Vi er videre stolte av å ha et godt arbeidsmiljø og har mye fokus på dette fordi vi tror at dette gir mer effektiv og lojal arbeidskraft.

Uavhengig av dette er vi fortsatt ydmyke og ønsker stadig å forbedre oss. Vi tar derfor gjerne i mot forslag til forbedring.

I Park & Anlegg skal alle medarbeidere komme hjem fra jobb – like hele som når de dro på jobb!
Espen Aarum – Fagleder HMS

Sikkerhet på arbeidsplassen

Som første entreprenør i landet utviklet Park & Anlegg en egen sikkerhetsvogn til bruk på prosjektene.

Tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen utfordret i 2013 bransjen til å ta tak i noen fellestrekk knyttet til de mest alvorlige ulykkene. Dette gikk blant annet på fokus på sikker jobb analyse og en større grad av involvering av underentreprenørene i HMS-arbeidet. Sikkerhetsvognen var Park & Anlegg sitt svar på denne utfordringen.

Sikkerhetsvognen inneholder kontordel til bruk i arbeidet med sikker jobbanalyse og HMS. I tillegg inneholder vognen hjertestarter, førstehjelpsutstyr og to pasientsenger.

Park & Anlegg går alltid gjennom HMS-biten med alle involverte parter i starten av et prosjekt. Repetisjon og synlighet er viktig og sikkerhetsvognen vil bidra til å tydeliggjøre forventninger og krav til HMS. Park & Anlegg skal være ledende på HMS-området.

Kvalitetscore HMS

HMS pr. 30.11.23

Skader med fravær

Mål: 0 | Siste mnd: 0 | Hittil i år: 3

H1 verdi

Mål: 0 | Siste mnd: 0 | Hittil i år: 5,7

Skader uten fravær

Mål: 0 | Siste mnd: 0 | Hittil i år: 2

Rapportering – RUH

Mål: › 75 | Siste mnd: 50 | Hittil i år: 804

Sykefravær

Mål: › 4% | Siste mnd: 9,5 | Hittil i år: 6,7

Espen Aarum

Espen Aarum

Fagleder HMS/KS/YM

espen@park-anlegg.no
909 44 977

HMS Politikk for Park & Anlegg 

Last ned vår dokumentasjon