Skip links

 

 

Park & Anlegg AS er en del av LUVA Gruppen og er en totalleverandør av vei- anlegg, VA, fjernvarme, grunnarbeider, grøntanlegg samt byggentrepriser for det private, offentlige og det profesjonelle bygge- og eiendomsmarkedet.

Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

I forbindelse med åpenhetsloven ble det opprettet en arbeidsgruppe i god tid før lovens ikrafttredelse med hovedfokus å sørge for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas.

Med bakgrunn i dette så har arbeidsgruppen utført en risikokartlegging med hovedfokus på bransjer som vi har vurdert som særlig utsatte.
Innenfor hver av bransjekategoriene velges det 3 aktuelle leverandører for videre vurdering.

Aktuelle leverandører vurderes opp mot fastsatte kriterier og tildeles en score.
Ihht vår vurdering, var det bransjene Asfalt, Transport og bemanning som kom ut med høyest risikoscore.

 

Les vår fulle redegjørelse og rapport ved å klikke på linkene under.