Skip links

Overlevering av nytt bygg for Flexit, Ørje

Share

Park & Anlegg AS er STOLT totalentreprenør for Flexit, Ørje. Prosjektet er utført i godt samspill og fredag 13.10 overleverte vi nybygget til en fornøyd oppdragsgiver.

Arealene gir Flexit en betydelig samlet og økt lagerkapasitet både på gulv og i reolsystemer fremover. I det videre vil vi utføre en del oppgradering og ombyggingsarbeider i eksisterende bygningsmasse.

Vi takker igjen Flexit Eiendom AS for oppdraget og håper lokalene kommer godt til nytte!

Vi vil også rette en takk til alle underentreprenører og leverandører for godt samarbeide underveis.

Flexit
Flexit1
Flexit3
Flexit4