Skip links

Park & Anlegg tar et viktig steg videre i bærekraftsarbeidet!

Share

Vi lanserer nå vår nye miljø- og bærekraftslogo. Som en ledende aktør innen vei- anlegg, bygg, VA, fjernvarme, grunnarbeider og grøntanlegg forplikter vi oss til å bidra til en grønnere fremtid, og vår logo er et symbol på miljøvennlig praksis og ansvarlig ressursbruk.

Vår miljø- og bærekraftslogo er et synlig uttrykk for organisasjonens engasjement for å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig utvikling. Logoens design er inspirert av naturen og representerer vår forpliktelse til å bygge en bedre fremtid for kommende generasjoner. Ved å kunngjøre denne logoen, viser vi våre kunder og samarbeidspartnere vår støtte til en mer bærekraftig og miljøvennlig bransje.

Vår logo er ikke bare et symbol, men også en indikator på at prosjektene våre oppfyller strenge miljøstandarder. Vi arbeider kontinuerlig med å integrere bærekraftige metoder og teknologier i vår drift, og vi oppmuntrer alle aktører i bygg- og anleggsbransjen til å ta del i denne viktige reisen. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid og bevare våre naturlige ressurser for kommende generasjoner.

Park & Anlegg har valgt å ha ekstra fokus på tre av FNs bærekraftsmål. Det er mål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål nr. 9 Innovasjon og infrastruktur og nr. 10 Mindre ulikheter.

I tillegg har Park & Anlegg 4 ytre miljømål som det jobbes aktivt med å oppnå. Målene er knyttet til tomgangskjøring, sorteringsgrad, avstand til deponi og hengerbruk i prosjektene. Den viktigste bidragsyteren for å redusere miljøpåvirkningen er logistikk planlegging, for blant annet å redusere transport av masser. Park & Anlegg har nylig også opprettet to stillinger, Fagleder masser og transport og Rådgiver ytre miljø. Bruk av en moderne maskin- og bilpark samt sortering av avfall vil også bidra til å redusere egne klimagassutslipp ytterligere.

Ved å velge Park & Anlegg, kan du være trygg på at du samarbeider med en organisasjon som er På lag med miljøet og tar konkrete skritt for å redusere miljøfotavtrykket. Vi er stolte over å være en pålitelig partner for alle som er opptatt av å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid.