Skip links

Kryssing av Iseveien

Share

I forbindelse med Skjebergveien VA del 1 var det prosjektert hammerboring under Iseveien. P&A AS gjorde forberedende arbeider i den forbindelse, men finner fort ut sammen med Sarpsborg kommune og geoteknikker at denne løsningen ikke ville komme til å gå. Det var for mye stor stein i grunnen og prosjektert løsning ville ikke kunne være mulig å gjennomføre.

 Løsningen ble overgraving.

 

P&A AS har sammen med byggeleder i LUVA AS og Sarpsborg kommune hatt tett samarbeid om gjennomføringen og løsning. Det har vært et fint samarbeid hele veien og arbeidene har gått uten hinder. Vi håper Sarpsborg kommune får et produkt de kan benytte for sine innbyggere i mange 10 år fremover.

 

PA´s prosjektleder Bjørn Wiggo Norum takker alle ansatte som har velvillig stilte opp og ofret helgen sin i dette arbeidet,  ingen jobb blir for stor med dyktige medarbeidere i alle ledd!