Skip links

Kontraktssignering prosjekt VA Skjebergveien del 1

Share

Kontraktssignering idag
Prosjektet omfatter ca 1,9 km rehabilitering av eksisterende VA-anlegg fra Gamle Isevei via Tors gate og i Skjebergveien til Rådhusveien og flere sideveier. Asfaltering og istandsetting etter grave-/grøftearbeider.
Vi takker Sarpsborg kommune for tilliten ved å tildele oss nok ett VA-oppdrag og vi ser frem å fortsette det gode samarbeidet!
Les mer om prosjektet her
309180442_770268094290333_1693807501078636533_n