Skip links

Fem nye fagarbeidere i Park & Anlegg!

Share

Alle lærlingene besto fagprøven

Park & Anlegg har i en årrekke jobbet systematisk med å utdanne nye fagarbeidere og denne sommeren var det fem som avla fagprøve. Alle besto og fikk tilbud om ansettelse i etterkant.

Vi er mektig stolte av de nye fagarbeiderne våre.

Park & Anlegg tar inn lærlinger i seks fag. I løpet av læretiden arbeider de systematisk med å lære seg målene i læreplanen. Lærlingene gjennomgår et introduksjonsprogram , og de deltar aktivt i det daglige arbeidet ute på prosjektene. Hver lærling tildeles en fadder og vår lærlingeansvarlig følger opp at opplæringen går som den skal. Hvert halvår er lærlingene inne til en samtale for å sikre at de trives og at læreplanen følges.

Fv. Lærling ansvarlig Terje Jakobsen, Kristian Rød, Hans Jørgen Kvilesjø og Henrik Olimb
Fv. Lærling ansvarlig Terje Jakobsen, Kristian Rød, Hans Jørgen Kvilesjø og Henrik Olimb

Kristian Rød (24) er en av fem lærlinger i Park & Anlegg som nylig har fått godkjent fagprøven.

– Jeg har vært veldig som har fått muligheten til å utdanne meg til fagarbeider. Fra første dag har jeg stortrives i bedriften, sier Kristian Rød.

Vei- og anleggsfaget

– Jeg liker å jobbe ute på prosjekter, og som fagarbeider i vei- og anleggsfaget kommer jeg til å oppholde meg mye i grøfter, fortsetter Kristian Rød, som etter godkjent fagprøve fikk fast ansettelse i Park & Anlegg.

For tiden er arbeidsplassen et stort boligprosjekt i Ås kommune. Når den jobben er avsluttet, blir han flyttet til andre steder hvor bedriften henter inn oppdrag.

Kristian Rød har fulgt et spesielt opplegg med en læretid på 3,5 år.

– Det passet meg veldig fint, og jeg er selvfølgelig glad for at jeg kan kalle meg fagarbeider, understreker 24-åringen.

Park & Anlegg er særdeles stolte av å kunne huke av for ikke mindre enn fem nye fagarbeidere i løpet av noen få uker. Han peker på at en av selskapets viktigste prioriteringer er å skaffe kvalifiserte fagarbeidere for framtiden.

 

Skrikende behov for nye fagarbeidere:

Park & Anlegg er i en bransje med stort behov for ressurser, ikke minst siden virksomheten er i stadig vekst er det fortløpende behov for nye fagarbeidere. Derfor er det en viktig strategisk satsning å kontinuerlig arbeide for at det utdannes nye fagfolk. Vi jobber tett og har et godt samarbeid med fylkeskommunen en og yrkesskolen/høyskolene i nærområdet for å vise frem hva bygg- og anleggs-bransjen har å by på.

Lærlinger 22
Lærlinger 22
Lærlinger
Fra venstre; Hans Jørgen Kvilesjø, Anleggsmaskinførerfaget Henrik Olimb, Anleggsmaskinførerfaget Victoria Marie Karlsen, Anleggsgartnerfaget Øyvind Bergersen, daglig leder Einar Jiggarp, Anleggsgartnerfaget Kristian Rød, Vei- og anleggs-faget