Skip links

Offisiell åpning av Årum bru

Share

Nå er snora klippet på Årum bru

Park & Anlegg som stolt hovedentreprenør var invitert til offisiell åpning og snorklipping på prosjektet Årum bru i dag.

Vi takker igjen Statens vegvesen for tilliten ved å tildele oss dette oppdraget, og konstaterer at både anleggsprosessen og resultatet ble meget godt takket være suverent samspill.

Vi vil også fremheve alle våre ansattes, samt underentreprenørers/leverandørers, gode innsats gjennom prosjektet. Uten dere ingen ny bru – fantastisk levert😊

Den nye brua på riksvei 22 i Sarpsborg tjener flere hensikter. Men særlig syklister og gående får nå en flott gang og sykkelvei i det som etter hvert vil gro til en grønn perle på begge sider av E6.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar. (Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen)
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar. (Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen)

En del av Bypakke Nedre Glomma

I halvannet års tid har arbeidene pågått med den nye brua på rv 22 som krysser over E6. Et spleiselag mellom Staten og Bypakke Nedre Glomma har bidratt med de ca 180 millioner kroner, som er totalkostnaden for hele prosjektet, fra planlegging til gjennomføring.

Og hensikten med nybyggingen er tredelt. Bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksveg 22 ved Årum, legge til rette for gående og syklende på strekningen Sarpsborg – Fredrikstad. Og sist men ikke minst; å få til en bedre trafikkavvikling i kryss og ramper for å få slutt på køproblemene som har vært en gjenganger ved avkjøringen i sørgående retning på E6.

Brua som er bygget er en plass-støpt betongbru på 77 meter. Der er det plass til to kjørefelt i hver retning, en midtdeler samt en 5,5 meter bred sykkelveg som i tillegg slynger seg innom to kulverter under på- og avkjøringsrampene fra E6. Totalbredden på brua er 15 meter.

Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag Foto: Jarle Skoglund
Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag Foto: Jarle Skoglund

Noe tekst og bilder i denne saken er hentet fra veier24 – Link til saken her

Prosjektleder for hovedentreprenøren Park & Anlegg AS, Vegar Johansen, byggeleder Lars Frode Christensen og kontrollingeniør Anita Hansen, begge fra byggherren Statens vegvesen. Foto: Jarle Skoglund
Prosjektleder for hovedentreprenøren Park & Anlegg AS, Vegar Johansen, byggeleder Lars Frode Christensen og kontrollingeniør Anita Hansen, begge fra byggherren Statens vegvesen. Foto: Jarle Skoglund
Brua som er bygget er en plass-støpt betongbru på 77 meter. Der er det plass til to kjørefelt i hver retning. Foto: Jarle Skoglund

Grønt og vakkert

Vegvesenets byggeleder er godt fornøyd med jobben som Park & Anlegg AS har gjort, et oppdrag de fikk bare et steinkast unna hovedkontoret. Sammen med Multiconsult, som har vært rådgivende under både prosjekteringen og byggingen, har gjennomføringen av prosjektet gått forbilledlig, og kommunens tidligere ordfører, nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kunne klippe snora, helt i  tråd med opprinnelig plan.

– Det er plantet 110 trær og 5500 busker av ulike slag, som vil gi en god opplevelse også for de som sykler og går gjennom området. Til sammen er det snakk om cirka 35 000 kvadratmeter med grøntområder.

Hun nevner at det også er tenkt gjenbruk på prosjektet. Bla er det gjenbrukt smågatestein i øyer og rabatter, i tillegg er det også hentet inn stein til plastring under brua fra tidligere veiprosjekter i området.

DCIM100MEDIADJI_0789.JPG