Skip links

Går nye veier for rekruttering til anleggsgartnerfaget

Share

Park & Anlegg skaffer ny jobb til unge mennesker. Hele 41 søkere ville ha en av de seks aspirantplassene som innebærer jobb som steinlegger etter ti intensive ukers skolering i praksis.

Mange bedrifter og ansatte sliter på ulike måter under koronapandemien. Den store ordrereserven i Park & Anlegg fører til at bedriften gjør tiltak for å sikre kompetent arbeidskraft. I tillegg ønsker man å gi yngre lokale krefter den mulighet de har lett etter og fortjener. NAV bidrar også med å skaffe arbeidsvillige unge til skolering i praktisk arbeid i anleggsbedriften og Park & Anlegg vil spesielt fremheve den gode og aktive samarbeidsprosessen vi har hatt med Lars-Erik Svendsen ved NAV Sarpsborg.

Lærlinger i anleggsgartner faget
Bak fra venstre: Lars-Erik Sundell (daglig leder), Mads Arntsen, Joachim Jargevoll, Ludvik Thunæs, Anders Quicklund og avdelingsleder Jon Olsson. Foran fra venstre: Linus Foughanthin, Michael Havsen (opplæringsansvarlig) og Mohammed Shat.

Etterspørsel etter gartner lærlinger i Østfold

Det er stor etterspørsel etteranleggsgartnerlærlinger, og for få som utdannes nå for tiden. Derfor ønsker bedriften å gå nye veier for å rekruttere folk til egne rekker. Nå er det også usikkerhet med å leie inn arbeidskraft fra andre land, og lokale ansatte blir viktigere.

  • Aspirantene gjennomfører et intensivkurs i anleggsgartnerfaget med varighet på ti uker, og vi er godt i gang. Jeg har sjelden sett en mer motivert gruppe med lærevillige og sultne elever. Det er morsomt å se den gode utviklingen på kort tid, sier opplæringsansvarlig i anleggsgartnerfaget Michael Havsen.

10 ukers intensivkurs
Seks fremtidige steinleggere er allerede godt i gang med praktisk opplæring hos Park & Anlegg. Og de er lovet jobb i bedriften når skoleringen er fullført.
Etter 10 uker med intensiv innføring vil aspirantene fortsette opplæringen med en kombinasjon av aktivt arbeid på prosjekt og teori.

  • God tilgang på nye oppdrag og fulle ordrebøker fører til at vi må gjøre det vi kan for å sikre faglig og stabil arbeidskraft, sier avdelingsleder Jon Olsson.
Steinsetting

Behov for nye fagfolk

De seks utvalgte aspirantene skal bli en del av fremtiden i den lokale bedriften som vil skape og sikre lokale arbeidsplasser. Flere unge ble vurdert, men hensyn til kapasitet og det faglige gjorde at grensen denne gangen ble satt til seks.

Anleggsgartnerfaget og Park & Anlegg trenger fagfolk. Det betyr at yngre mennesker får en mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet i en ellers utfordrende tid.

Unge lokale aspiranter
Aspirantene denne gangen er fra 20 til 32 år gamle, og kommer fra Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Grunnet korona og utfordrende tider i mange bransjer, er det å kunne gi yngre krefter en sjanse til både opplæring og fast arbeid et bidrag fra Park & Anlegg.

Kurs i steinlegger faget
Anleggsgartnere
Bak fra venstre: Lars-Erik Sundell (daglig leder), Linus Foughanthin, Mohammed Shat, Ludvik Thunæs og avdelingsleder Jon Olsson. Foran fra venstre: Michael Havsen (opplæringsansvarlig), Joachim Jargevoll, Mads Arntsen og Anders Quicklund.