Skip links

Velkommen til våre tre nye lærlinger

Share

I Park & Anlegg satser vi på lærlinger som vil være med på å utvikle oss og bransjen. Som et fremtidsrettet selskap har vi har i mange år hatt lærlinger og nye fagarbeidere som et eget fokus- og satsningsområde. Vi har lærlinger i fagene; anleggsmaskinfører, vei- og anlegg, betong, anleggsgartner og fjell- og bergverk.

Vi ønsker våre tre nye lærlinger, Anders Rød, Sander Andre Håkonsen Bjerkeli og Chaiyaphak Phattong velkommen til Park & Anlegg, med oppstart fra juni 2021.

Disse skal inn på fagfeltene anleggsmaskinfører og anleggsgartner.

Nye lærlinger 2021

Tidlige lærlingplasser

Park & Anlegg har gitt disse tre kontrakt på lærlingplass allerede nå som et bevis på at de har utmerket seg og vist ekstra stor interesse og gode evner i praksisperioden. De har også vist at de har de kunnskapene og holdninger vi ser etter i våre fremtidige medarbeidere.

Vi er svært tilfreds med at vi har fått sikret oss disse flotte ungdommene.

Park & Anlegg har fra før ni lærlinger i fem forskjellige fagfelt, og vi er en av regionens største lærling-bedrifter innen bygg- og anleggsfagene.