Skip links

Storstilt prosjekt på skinner

Share

Park & Anlegg gjør solide bidrag i det største jernbaneprosjektet i Norge i nyere tid – Follobanen, som er en del av Intercity-prosjektet.

Jernbane og infrastruktur er virkelig noe av det som bygger landet. Når Follobanen står ferdig, halveres reisetiden fra Ski til Oslo, og millioner av togpassasjerer kan suse gjennom Nordens lengste toløpstunnel. Park & Anlegg er underentreprenør for den spanske jernbaneentreprenøren Obrascón Huarte Lain (OHL).

 

Park & Anlegg leverer for kundene: Vår AL Rune Mikkelsrud og PL Johann Bernhard

Vårt største pågående prosjekt
Follobanen er vårt største prosjekt for tiden. Her utfører vi blant annet det store delprosjektet Landscape, som er et bymiljøprosjekt og nye Ski jernbanestasjon.

– Vi har utført grunnarbeid, vann- og miljøteknikk, utemiljø og montasjearbeid med rekkverk, håndløpere og glass på stasjons- og sentrumsområdet. Det gode driftsværet hjelper oss å produsere effektivt, og samarbeidet mellom partene er veldig bra, sier prosjektleder Johann Bernhard Stenrød.

 

Blide fagarbeidere
Park & Anlegg på Ski stasjon. F.v.: Ole Chr. Moe, Ketil Bergerud og Rune Mikkelsrud
Steinlegging Ski stasjon
F.v: Antonio (OHL), P&A AL Rune, Fernando (OHL), P&A PL Johann Bernhard

Vestre del – ferdig og tatt i bruk
Han forteller også at reisetorget på Ski stasjon vestre del er ferdig, og at underganger fra vestsiden ble tatt i bruk i sommer. På sentrumssiden er man i gang med utgraving for betongkonstruksjon for siste trinn på østre reisetorg, som er i forlengelsen av miljøgaten der bussene har tilhold inntil jernbanestasjonen.

– Resultatet blir veldig flott og jeg er veldig stolt av alle våre dyktige medarbeidere og den fagmessige utførelsen Park & Anlegg gjør i et trafikkert område, sier Stenrød.

Tall og volum
Det blir store tall og volum på deljobbene. Til nå har Park & Anlegg lagt over 10.000 kvadratmeter med granittheller, og hver helle veier 200-600 kilo. Tre team er i aksjon, og arbeidet ledes av vår drevne anleggsleder Ketil Bergerud.

Utomhus Ski stasjon
Ski stasjon tog