Skip links

Park & Anlegg med historisk oppdrag på Fredriksten festning i Halden

Share

Fredriksten festning er historisk “kulisse” og byggeplass når Park & Anlegg, avdeling Bygg og konstruksjoner, er i gang med å bytte tak på Gamle Arresten som trolig er bygd rundt 1740. 

Park & Anlegg har fått det ærefulle oppdraget med å bytte taket på den Gamle Arresten i indre festning. Samarbeidet mellom alle parter i prosjektet fungerer veldig bra og utførelse og fremdrift er i rute.

Fredet bygg
Arbeidet på dette fredede bygget må hensynta en rekke forhold. 
Det er avgjørende at konstruksjonen ikke blir utsatt for fukt under renoveringen. Dette løses ved å benytte tak over tak-løsning som gir en effektiv drift på prosjektet og hindrer at inntrengning av vann/fukt. Park & Anlegg med prosjektleder, Kai-Erik Pedersen, i spissen sørger for at både medarbeidere og samarbeidspartnere følger alle forhåndsregler slik at dette arbeidet utføres på beste måte for byggherre.

Fv. formann Johann og Anleggsleder Kai-Erik
Fv. formann Johann og Prosjektleder Kai-Erik

Tak over tak
Tak over tak er en løsning hvor det bygges stillas rundt bygget. Takkonstruksjonen festes til stillaset og bygges over eksisterende tak. Deretter trekkes det PVC-duker over takkonstruksjonen som gjør at konstruksjonen blir tett rundt hele bygget. Det gjør det også mulig å ha på varme inne i bygget mens taket skiftes ut.
Et annet aspekt ved tak over tak er at det er økonomibesparende ved at det spares tid ved arbeidsstart og slutt ved at man slipper å bruke tid på tildekking og fjerning av presenning. Arbeidsmoralen øker også ved at man hele tiden jobber tørt og “varmt”.

 

Tak over tak Fredriksten festning
Tak over tak
Tak over tak.

Gammelt bygg
Første etasje på arresten på Fredriksten festning er trolig bygd rundt 1740, men ble senere ødelagt i bybrannen i 1826. Den ble bygd opp igjen i 1834 til nåværende form, da med mursteinshvelv over første etasje, og én etasje til over det.

Andre etasje ble brukt som arrest, med fire rom til fanger. Rommene har også vært brukt som vaktlokale og sykerom.

Gjenbruk: den gamle taksteinen blir rengjort og brukt på nytt.
Gapestokk: gapestokken var en avstraffelsesmetode for ulike forseelser i gamle dager.