Skip links

Møt vår nye lærling i betongfaget – Bendik Dahlin Jensen

Share

Fra NRK - Læreplass intervju med Park & Anlegg

I Park & Anlegg satser vi på lærlinger som vil være med på å utvikle oss og bransjen. Vi har i en årrekke gått i bresjen for lærlinger og nye fagarbeidere. Det er et eget fokus- og satsningsområder hos oss. Vi har lærlinger i fagene; anleggsmaskinfører, vei- og anlegg, betong, anleggsgartner og fjell- og bergverk.

Sigbjørn Rød, HR-sjef, og fornøyd lærling i betongfag, Bendik Dahlin Jensen.

Jobbintervju “med NRK”
Den 28. september fikk vi en ny og spennende utfordring når lærekandidat Bendik Dahlin Jensen hadde med et TV-team fra NRK i sitt jobbintervju med oss. Som en av flere unge som mangler lærlingplass har Bendik fått jobbintervju via læreplassjeger, Magne Hagen, i Viken Fylkeskommune.

Lærlingplass
Bendik gjorde et godt inntrykk på HR-sjef i Park & Anlegg, Sigbjørn Rød, og har nått fått lærlingplass i faget betong som var drømmen. Se hele saken fra NRK (Oslo og Viken 8. økt. 2020)

Bendik på første arbeidsdag får kyndig veiledning av Vegard Rognerud