Skip links

Resultat- og kapitalforbedringsprogram

Share

Artikkelutdrag fra Sarpsborg Arbeiderblad SA.no 7. juni av Terje Andersen

Som et resultat av Park & Anleggs kapitalforbedringsprogram ble det foretatt en styrt reduksjon i omsetningen på nær 15% for 2019 målt mot 2018.

Det er ingen dramatikk i reduksjonen fra 839 til 717 millioner kroner, men et resultat av vårt resultat- og kapitalforbedringsprogram, understreker Sundell overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Den høye omsetningen i 2018 skyldes blant annet store kontrakter i forbindelse med utbyggingen av Follobanen og større kontrakter for Statens vegvesen

Park & Anlegg kapitalforbedringsprogram
Kapitalforbedringsprogram

Reduksjonen er styrt, og et resultat av
vårt kapital-
forbedrings-
program
Lars-Erik Sundell

Park & Anlegg kapitalforbedringsprogram

Første hele år som daglig leder

1. januar i fjor var Lars-Erik Sundell på plass som daglig leder i Park & Anlegg. Han overtok etter gründer Jack Valleraune. Han hadde da de siste seks ledet et forretningsområde i Infratek Norge AS. Etter stort underskudd i 2017 var selskapet gått i gang med å forbedre driften da Sundell var på plass i sin nye stillingen.

Etter flere år med sterk vekst og øket omfang av omtvistede krav knyttet til utførte oppdrag etablerte selskapet i 2017 et resultat- og kapitalforbedringsprogram.

– Styret er tilfreds med at programmet har gitt vesentlige positive effekter på underliggende drift både i for 2018 og 2019. Vi forventer at besluttede målsettinger, handlings- og tiltaksplaner for 2020 vil gi ytterligere forbedringer, slår Lars Erik Sundell fast overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Park & Anlegg AS hadde i 2019 et driftsresultat på rundt 14 millioner kroner.

– Det er vi meget godt fornøyd med siden det underliggende driftsresultatet er på 39 millioner kroner. Vi har avklart to eldre prosjekter og tok et tap på henholdsvis 13 og 11 millioner kroner, sier han videre.

Les mer på SA.no