Skip links

Her er våre fem nye lærlinger

Share

Vi ønsker våre fem nye lærlinger, Hans Jørgen Kvilesjø, Henrik Olimb, Kristian Bach Bønøgård, Victoria Marie Karlsen og Einar Linus Jigarp velkommen til Park & Anlegg.

De har nettopp gjennomført den første uken med oppstartsdager her hos oss. For Park & Anlegg er lærlingene fremtiden i selskapet, og vi håper de fortsetter  i mange år også etter at læretiden er over. Vi legger til rette for personlig utvikling og at de kan ta steg internt i bedriften.

Lærlingperioden for disse fem skal etter planene føre frem til fagbrev og kunnskap/ferdigheter på fagfeltene Anleggsmaskinfører, Anleggsgartner og Fjell & Bergverk.

HR-konsulent i Park & Anlegg, Ronja Sveen Bye, har ansvaret for å gi våre lærlinger en best mulig oppstart på lærlingperioden. Hun rapporterer om engasjerte og flinke ungdommer som har funnet seg raskt til rette. Under oppstartdagene blir det mye repetisjon og øving i våre ulike systemer. Det er mye å sette seg inn i på relativt kort tid, men dette er viktige verktøy i hverdagen til Park & Anlegg. Det er også fokus på den gode mestringsfølelsen som er viktig for motivasjon, trivsel og effektiv produksjon.

Lærlingene har også fått stifte bekjentskap med flere sentrale personer i selskapet som har delt nyttig kunnskap og informasjon. Prosjektsjef Hans Jørgen Eriksen, Daglig leder Lars Erik Sundell, HR sjef Sigbjørn Rød, Fagleder-HMS Espen Aarum og HR-konsulent Ida Marie Gundersen.

Årets lærlinger kommer fra Halden, Sarpsborg, Spydeberg og Vestby og alle fem er nå klare for å starte arbeidshverdagen hos oss. Vi er veldig stolte over å kunne ønske de velkommen!

Lærlinger i Park & Anlegg