Skip links

Magasinparken Ski – spennende boligprosjekt i Nordre Follo

Share

Park & Anlegg har for tiden mange spennende oppdrag i Nordre Follo Kommune, tidligere Ski og Oppegård. Våre oppdrag spenner seg fra bolig- og næringsbygg til kommunaltekniske prosjekter.

Magasinparken Ski
Boligprosjektet Magasinparken Ski med inntil 500 boliger er et signalprosjekt for området/regionen med flott arkitektur, gode løsninger/kvalitet og spennende materialvalg. Prosjekter ligger i Ski sentrum vest med gangavstand til Ski stasjon og Ski Storsenter. Park & Anlegg har ansvar for bygging og etablering av: Vei, Grunn, VMT, Konstruksjoner og Utemiljø.

Totalunderentreprenør (TUE)
Park & Anlegg er TUE for Solon Eiendom som står bak boligprosjektet Magasinparken Ski. Vi har nettopp ferdigstilt infrastruktur og hovedvei inn til prosjektet med prosjektleder Trym og formann Alexander i spissen. De har ledet våre dyktige medarbeidere og kan være stolte av det flotte resultatet.

Prosjektleder i Solon Eiendom, Martin Friis, er godt fornøyd med samarbeidet med Park & Anlegg i dette store boligprosjektet.
Solid Entreprenør AS er TE. Park & Anlegg er stolte over leveransene der vi nå nærmer oss sluttføring.

Ski magasinpark
Fv: Martin Hansen og Alexander Arnesen
RØRLEGGING Ski magasinpark

Logistiske utfordringer
Prosjektleder, Trym Bråthen Tangen, er veldig stolt over prosjektet og måten våre medarbeidere har løst dette. Takket være god samhandling og planlegging med alle involverte parter i prosjektet har vi lykkes med gjennomføringen tross store logistiske utfordringer. Prosjektet og samarbeidet har gått bra og vi er glade for oppdraget vi fikk av Solon Eiendom med oppstart i 2019, sier Tangen.

Det er veldig stor aktivitet i dette sentrale boligområdet ved nye Ski stasjon. Hovedveien er bygget samtidig som byggetrinn 1 av boligprosjektet har foregått. Utfordringen har vært å fasilitere for mellom 70-80 betongbiler daglig  samtidig som varelevering til byggeplassen med rundt 250 lastebiler skal gå som normalt inn og ut av området.

Magasinkanalen
I sluttfasen av prosjektet opparbeider vi Magasinkanalen, en turvei med bekk som går tvers igjennom hele byggefeltet med parkmessige opparbeidelser, belysning mm. En del av overvannsløsningen går åpent i denne som knyttes sammen med Finstadbekken.

Godt samarbeidsklima
Formann i Park & Anlegg, Alexander, trekker frem det gode samarbeidet mellom aktørene i prosjektet. På de områdene det har vært noen utfordringer er dette løst på en kjapt og smidig måte. Det har skapt god trivsel, effektiv produksjon og et godt samarbeidsklima, sier Alexander.
Som formann har han hatt ansvaret for driften, inkludert planlegging og koordinering underveis. Jens Petter og Martin i Solon Eiendom er en profesjonell byggherre som har vist oss tillit. Prosjekterende part er Sweco.

Drone Ski magasinpark
Ski magasinpark
PL i Park & Anlegg, Trym Bråthen Tangen
Drone Ski magasinpark
PL i Solon Eiendom, Martin Friis

Magasinparken Ski og Park & Anlegg
For Park & Anlegg nærmer prosjektet seg nå ferdig. VA arbeider skal ferdigstilles i juni, og utomhusarbeidene som startet opp i mai vil foregå ut september 2020. I utomhusarbeidet inngår, jord, beplantning, granitt, stier og annen opparbeidelse av parkområdet.

Park & Anleggs prosjektleveranse
Vei – Grunn – VMT med overvannsbasseng – Utemiljø med park-opparbeidelse – Konstruksjoner med betongstøttemurer

Om Magasinparken
Vi tør påstå at Magasinparken er det mest spennende boligprosjektet vi har sett i Ski, ja kanskje i hele Follo, på lang tid. Et annerledes prosjekt som skiller seg veldig ut fra alt annet gjennom eiendommens spesielle historie, de ulike og meget spenstige arkitektoniske detaljene, samt selvsagt den særdeles sentrale, men likevel tilbaketrukkede beliggenheten.

For å skape dynamikk og variasjon er det utarbeidet ulike boligkonsepter; Urban Villas og fem ulike tårnbygg og Hengende Hage presentert ved fire ulike og anerkjente arkitekter. Ved utstrakt bruk av tegl og asymmetriske former skapes et organisk uttrykk som vil gi liv og karakter til Magasinparken. Mellom bygningene tilrettelegges for gode fellesarenaer med blant annet lekeplasser, kultur- og parkanlegg. Vi anlegger nye vannveier som samler overflate- og himmelvann. Langs disse bekkeløpene blir det bygget en promenade som gir bilfri tilgang til planlagte bydelstorget. Vi etablerer i tillegg Norges første magnoliapark, som vil bli selve kronen på verket. Dette blir et praktfullt skue og vil være med på å gjøre Magasinparken til en egen attraksjon i Ski og langt utenfor Follos grenser. Les mer: https://magasinparken.no/om-magasinparken/