Skip links

Smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen

Share

Vi gjør smitteforebyggende tiltak på alle arbeidsplasser

På grunn av de spesielle omstendighetene Norge og resten av verden befinner seg i har vi satt i gang en rekke smitteforebyggende tiltak ute på våre prosjekter, på verkstedet og hovedkontoret.
Alle våre prosjekter fortsetter foreløpig som planlagt og alle våre medarbeidere har tilpasset sin arbeidshverdag etter løpende interne retningslinjer og i tråd med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og pålegg. På hovedkontoret er kun seks nøkkelfunksjoner på plass, alle andre har hjemmekontor eller sitter ute på prosjekt. Verkstedet holdes i gang som før, men her er det nå kun forhåndsavtaler som gjelder. Dvs ingen drop-in eller uanmeldte besøk.

Vi har alle et felles ansvar for å begrense spredningen av Korona (COVID19) viruset. Det viktigste vi kan gjøre i disse dager er å følge påleggene som blir gitt oss fra Folkehelseinstituttet (FHI), vise hensyn og omsorg.

Våre tiltak for å forebygge og begrense smitte 

• Stedlig ledelse (anleggsleder/ formann) er ansvarlig for å følge opp at tiltakene etterleves på anleggsplassen.
• Egne ansatte og UE, skal arbeide med pålagt minste avstand innbyrdes på 2m og ikke under enhver omstendighet nærmere enn minimum én (1) meter.
• Intet felles oppmøte på brakka på morgenen, alle møter direkte på arbeidsstedet/plassen.
• Ingen felles lunsj, alle spiser i bilen/maskinen eller annet sted, vi samles ikke i brakka.
• Felles kjøleskap avvikles.
• Alle lagsmøter som ikke er kritisk utsettes.
• KPI møter, fremdriftsmøter holdes utenfor brakka i den grad det er mulig. Er det ikke mulig må vi ha ekstra fokus på hygiene og holde min 2m avstand til hverandre.
• I den grad det er mulig holdes bygge-møter via Skype, Teams eller annen elektronisk løsning.
• Vaskefrekvensen på brakkene økes og vi desinfiserer områder hvor mange berører, for eksempel toalett og dørhåndtak.
• Brakkene skal ikke benyttes, men ved toalettbesøk skal man være nøye med å bruke såpe/antibac.
• Vernerunder skal gjennomføres som tidligere, hver 2 uke. Deltakere deles i grupper og kontrollerer hver sin sone på anleggsplassen. Dette for å unngå smitte.

God stemning tross rådende forhold

Det er god stemning og fremdriften går som planlagt på Magasinparken i Ski. Her følges FHIs anbefalinger og pålegg med å holde avstand,  spise hver for seg og fokus på vask og hygiene.
Dette fungere så langt bra, men enkelte hverdagsrutiner har blitt litt annerledes. Her demonstrert ved Arlind og Rune som kontrollmåler at dagens kantineforhold er i henhold til FHIs anbefalinger. For Tito har “alenetid” i lunsjen resultert i at han med sin spanske bakgrunn, nå kan legge inn en liten “siesta”.

Vi gjør oppmerksom på at FHIs anbefalinger og pålegg kan endre seg løpende. Det er derfor viktig og følge med på Folkehelseinstituttet sine nettsider fhi.no. 

Husk – ta hensyn og vis omsorg for hverandre!