Skip links

Utførelsen av ny rundkjøring på Iseveien starter i september.

Share

Oppstart i september.

Park & Anlegg AS, Sarpsborg Kommune og Statens vegvesen (SVV) har gjennomført samhandlingsmøte på prosjektet ny rundkjøring RV111 / RV 22 ved Rådhusveien, Borgenhaugen.
Prosjektet med ny rundkjøring har vært planlagt siden 2014, og anleggsarbeidene har planlagt oppstart i uke 36. Prosjektarbeidet er planlagt ferdigstilt okt 2020. Hovedhensikten med prosjektet er å skape forbedret trafikkavvikling, og fjerne dette stedet som farlig ulykkepunkt.

Statens Vegvesen og Sarpsborg kommune er byggherre.

Frode Rukke i SVV forteller: – Det blir en tilrettelagt fotgjenger-kryssing i plan, ikke et ordinært malt gangfelt. En kulvert mot XL-bygg i øst er der fra før, som ikke benyttes så mye i dag. Noe av utfordringene ved prosjektet har vært høyspent og lave kabler. Rundkjøringen måtte justeres i forhold til disse. Sarpsborg Kommune måtte ta med NIPA-prosjektet samtidig, slik at man unngår å grave opp senere.
Statens Vegvesen ved Frode Rukke er byggeleder. Arne Rino Bergli i SVV er PL på veidelen. Gunnar Fossen Larsen er PL for Sarpsborg Kommune på det store vannforsyningsprosjektet, NIPA-prosjektet, i Sarpsborg.

Cowi har prosjektert.

Cowi har prosjektert, og PL i Cowi, Bent Weberg, forteller: – Det skal bygges ny rundkjøring og drøye 200 meter vei på Rv.22 pluss tilstøtende veier. Det skal benyttes granitt og plass-støpt forblendet granitt, samt skifer i rundkjøringen, så dette blir et pent visuelt prosjektarbeid når det står ferdig i 2020. Trafikken er stor og mange myke trafikanter i området vil få en bedre hverdag, der vi også vil oppnå å hindre farlig uønsket kryssing av gående. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er høy, 15800 kjøretøy passerer i døgnet, og dette forventes å være økende med utviklingen som forventes både i nærliggende næringsområder og trafikken mot Rakkestad og videre.

Omfattende prosjekt.

PL Jan Inge Nordenhaug i Park & Anlegg AS gleder seg til oppstart, og godt samarbeid mellom partene med fokus på god og sikker fremdrift. – Vi er sikre på at prosjektet kommer til å bli bra for alle parter. Samhandlingsmøtet i dag er nyttig og skaper også fundament for godt klima for samarbeid i prosjektet. Park & Anlegg AS har også den store Gang og sykkelveiprosjektet i Skjeberg og Rokkevn som er nær ferdigstillelse som planlagt, og det har også blitt veldig bra. Mange av de samme folkene våre vil også jobbe i dette rundkjøringsprosjektet. Kontraktssummen for prosjektarbeidet er 27,6 mill kr.

I tillegg til rundkjøringen som er på 36m i diameter, skal det bygges bla. 170m kjørevei Rv22, 55m kjørevei Rådhusveien, 115m kjørevei Brusemyrløkka, 2 nye universalt utformede busslommer med busskur på begge sider av Rv2, 290m GS-veg/fortau, 136m granittmur samt settes totalt 390m kantstein.
Trafikken vil under arbeidene bli lagt om inn på nye midlertidige veier som må lages føre arbeidene med selve rundkjøringen kan starte.

Mer info om Nipa-prosjektet finner du her:
https://www.vanytt.no/2017/05/19/vurderer-grave-og-pumpefritt-under-vei-og-jernbane/
https://blogg.hiof.no/b17b12/pressemelding/
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/budsjett/budsjett-2019-med-handlingsplan-2019-2022.pdf

Oppstart høsten 2019: Slik ser planen for den rundkjøringen ut.
Ulykkes kryss. Foto: Tobias Nordli
Ulykkes kryss. Foto: Tobias Nordli