Skip links

Park & Anlegg AS skal bygge fortau og VA i Son for Statens Vegvesen

Share

Seksjonsleder Elin H. Havik i Statens vegvesen og prosjektleder Jack Valleraune i Park og Anlegg AS signerte kontrakt 4. juli.

Det skal bygges fortau som er 1,5 meter bredt og 250 meter langt, langs fylkesvei 2 Kolåsveien i Son, fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi.

Formålet er å bedre trafikksikkerheten for gående langs strekningen. Anleggsarbeidet starter i høst og planlegges ferdigstilt sommer 2020. Kontraktsverdi er 14 mill kr.

I tillegg inngår følgende i kontrakten:
* Delvis ombygging av eksisterende vei langs kryssområdene

* Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for Vestby kommune.

Mer info: https://www.bygg.no/article/1400276